ELFOGADÁS ÉS ELKÖTELEZŐDÉS TERÁPIA

Időnként a problémáink hátterében újra és újra visszatérő negatív gondolataink, emlékeink, érzéseink vagy testi tüneteink állnak, amelyektől bármennyire is próbálunk, nem tudunk megszabadulni. Sőt, minél inkább próbáljuk elterelni azokról a figyelmet, annál erősebbé válnak. A fenti módszer különböző elsajátítandó és otthon is rendszeresen gyakorolható feladatok, technikák segítségével egy lehetőséget kínál ezeknek a visszatérő kellemetlen belső élményeknek a kezelésére, megmutatva, hogyan lehet a bennünk zajló élményekre úgy tekinteni, hogy azok ne befolyásoljanak minket a számunkra fontos életterületeken, tevékenységeinkben. Fontos része a módszernek továbbá a tudatos jelenlét gyakorlása, mely a hangsúlyt a jelen megélésére helyezi a múltban vagy a jövőben való folyamatos elmerülés helyett, pozitívan befolyásolva a testi-lelki jóllétünket. Továbbá lényeges eleme a módszernek az életünket mozgató legfőbb értékek tisztázása, és viselkedésünk azzal összhangba hozása, hogy ezáltal képesek legyünk a minket nyomasztó gondolatokkal, érzésekkel, testi élményekkel együtt is egy teljes élet megélésére.

Az Elfogadás és Elköteleződés Terápia hatékonyan alkalmazható mind egyéni-, mind párkapcsolati problémák esetében.

 
RELAXÁCIÓ

Azen-life relaxáció mindazon módszerek gyűjtőneve, amelyek alkalmazása során testi gyakorlatok segítségével érjük el a kiegyensúlyozott közérzetet, az idegrendszer beszabályozását, egészséges működését. A relaxáció célja, hogy a testben és az idegrendszerben létrejött feszültségeket megszüntessük, megerősítsük a stressz pozitív hatásait és visszaszorítsuk a negatív hatásokat. A relaxáció hatékonyságához szükséges a technika elsajátítása szakember segítségével, majd annak rendszeresen, otthoni gyakorlása.

Tudományos kutatások igazolják, hogy a relaxált állapot hosszú távon jelentős, jótékony változásokat hoz létre a szervezetben. A rendszeresen végzett relaxációs gyakorlatok hatására:

 • jelentősen javul szerveink, szervezetünk általános állapota, csökken a stressz, és mindezek következtében erősödik az immunrendszer működése,
 • a megnövekedett endorfinszint hatására javul közérzetünk, az immunaktivitás fokozódása révén pedig szervezetünk ellenállóbbá válik a fertőzésekkel szemben,
 • hosszú távon megfigyelhető a teljesítmény javulása, a koncentráció és figyelmi folyamatok fokozódása,
 • könnyebbé és nyugodtabbá teheti az elalvást és az átalvást,
 • csökkenti a fájdalmat,
 • fokozza az akaraterőt,
 • fejleszti az önismeretet,
 • megelőzheti a pszichoszomatikus betegségeket.

CSALÁDTERÁPIA

family-932245_640Pár- vagy családterápia alkalmazása válhat szükségessé, amennyiben:

 • a partnerek vagy családtagok között állandósulnak a konfliktusok, azok egymás közti megoldása már nem vezet eredményre,
 • egy vagy több családtag visszatérő testi vagy pszichés problémákkal küzd, amelyek nagy valószínűséggel összefüggenek az otthoni problémákkal,
 • ha bármelyik fél életében megjelenik egy „harmadik” személy,
 • visszatérő féltékenységi problémák esetén,
 • ha a családban előforduló veszteségek (pl: válás, haláleset, munkahely elvesztése, bármilyen egyéb trauma), vagy egyéb családban történő változások (pl: gyermek születése, otthonról való elköltözése) elfogadása, feldolgozása nehézzé válik,
 • gyermeknevelési problémák esetében,
 • ha bármilyen egyéb kérdésben a családtagok képtelenek az együttműködésre.

A családterápia során a családi kapcsolatok, a családon belüli folyamatok kerülnek a középpontba, és feltárjuk, hogy azok hogyan hatnak egymásra, mit váltanak ki egymásból. A terápiás üléseken többnyire minden családtag együttesen vesz részt, általában két terapeuta vezetésével. A szakemberek feltérképezik a család működését, majd sokféle változatos módszert alkalmaznak, hogy a család maga is megtapasztalhassa saját erőforrásait, és közösen kidolgozzák az eredményes megoldásokat.

A találkozások alkalmával többek között foglalkozunk a családon belüli kommunikációval, szabályokkal, a feladatok és szerepek betöltésével, a problémamegoldási és érzelemkifejezési módokkal. Családfa elkészítésével felmérjük, hogy melyek azok az öröklött minták (pl: viselkedések, konfliktus megoldási módok, szokások stb.), melyeket az eredeti családjukból hoznak az egyes családtagok, és megvizsgáljuk, hogy mindezek hogyan hatnak a jelen életükre, párkapcsolatukra, szülői szerepükre, a családtagokkal kapcsolatos kimondott vagy kimondatlan elvárásaikra.

Egy ülés általában 90 percet vesz igénybe, egy 5-10 perces szünet közbeiktatásával. A találkozások 3-4 hetente történnek, melyek között feladatok kijelölésével segítjük elő a problémák megoldását.

A pár- és családterápia során az egyéni problémák helyett inkább a család egészének együttes működésére összpontosítunk. Az egyes tüneteket a teljes családot figyelve próbáljuk megérteni, s a nehézséget is az egész család segítésével, módosításával igyekszünk megoldani. A pár- és családterápia abban segíthet, hogy a pár vagy család egy új, egészséges egyensúlyt alakítson ki.

KATATHYM IMAGINATÍV PSZICHOTERÁPIA

A terápiás tapasztalat azt igazolja, hogy a KIP hatékony eszköz a különböző pszichés zavarok és betegségek, illetve testi tünetek kezelésében. Célja, hogy a terápia során hozzásegítsük a klienst belső tudattalan erőforrásainak eléréséhez, illetve ahhoz, hogy nem tudatos tapasztalati mintáinak, képességeinek megélésével és alkalmazásával leküzdje aktuálisan megjelenő problémáit.

A módszer első lépése, hogy a terapeuta néhány egyszerű instrukcióval segít a kliensnek módosult tudatállapotba kerülni, majd ezt követően megkéri a klienst, hogy képzeljen el egy képet (a terápiás folyamat elején ezek többnyire egyszerű természeti képek). Ebben a képben szimbólumok formájában jelenhetnek meg a kliens tudattalan tartalmai, azaz a személyiség azon tartományai, melyekhez a verbalitásra alapozott terápiás eszközökkel már nehéz hozzáférni. A pozitív változást maga a képekkel végzett munka eredményezi.