A segítségnyújtás minden esetben a pszichológusok szakmai etikai kódexének figyelembevételével történik, melynek legfőbb szempontjai a következők:

  1. A pszichológusi tevékenység gyakorlására való jogosultság
  2. Elkötelezettség és felelősség
  3. A szakszerűség követelményei (szakmai kompetencia)
  4. A klienssel való kapcsolat
  5. Titoktartási kötelezettség
  6. Kutatásetikai alapelvek
  7. Nyilvános szereplés és hirdetések
  8. Az etikai kérdések kezelése

Ezen szempontok mindegyikéről részletes tájékoztatást a következő oldalon találhat:

http://mpt.hu/wp-content/uploads/2014/10/Pszichol%C3%B3gusok-Szakmai-Etikai-K%C3%B3dexe.pdf